shutterstock_450374776 (1).jpg

Staat veroordeeld tot vermindering luchtvervuiling

De kortgeding rechter heeft bepaald dat de overheid maatregelen moet treffen om de luchtvervuiling te verminderen. Milieudefensie heeft een procedure tegen de Staat gewonnen. De procedure was gefinancierd via crowdfunding. 

 

Niet alleen is de Staat veroordeeld om bestaande overschrijdingen aan te pakken. Ook ligt er nu een verbod om nieuwe plannen uit te voeren die een verslechtering van de luchtkwaliteit kunnen veroorzaken. Het gaat hier om bijvoorbeeld het uitvoeren van plannen om de maximum snelheid op sommige snelwegen te verhogen naar 130 km per uur. De overheid wordt in het vonnis gewezen op het nakomen van internationale afspraken over vervuilende stoffen, zoals deze onder meer zijn vastgelegd in Europese Richtlijnen en het akkoord van Parijs over klimaatverandering. 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

 

De overheid heeft tot nu toe wel een algemeen plan opgesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Echter is het niet specifiek genoeg en moet er volgens de rechter een plan opgesteld worden per knelpunt waar de normen worden overschreden. Vervolgens moeten deze plannen op korte termijn worden aangepakt. 

Gesprek laden