shutterstock_126845930.jpg

Alimentatie als je ex overlijdt, hoe zit dat?

bart

Beeld: Lisa S./Shutterstock

Convenant 


In de echtscheidingsovereenkomst (convenant) kan je laten vastleggen dat een levensverzekeringspolis op het leven van je ex zal blijven doorlopen, ook na de scheiding. Wellicht een bijzondere keuze, maar het kan noodzakelijk zijn om een financiële ramp te voorkomen als het noodlot toeslaat. 

Toestemming 


Strikt genomen hoeft je ex geen toestemming te geven voor het afsluiten van een levensverzekering op zijn of haar leven. Het kan echter een onprettig gevoel geven als je weet dat er na je scheiding een bedrag aan je ex wordt uitbetaald. In het kader van het regelen van de afspraken over de scheiding, wordt echter wel deze toestemming gevraagd. Ook worden dan afspraken vastgelegd over de looptijd van de verzekering en het uit te keren bedrag. Het maandelijks te betalen premiebedrag kan betaald worden door de alimentatieplichtige. Dit laatste zal dan wel leiden tot een lagere uitkomst van de alimentatieberekening.

Zonder toestemming
 

Mocht je ex niet een dergelijke toestemming willen geven, dan kan de verzekering ook zonder toestemming worden afgesloten. Wel kan dit voor problemen zorgen, als je ex een medische keuring moet ondergaan en deze wordt geweigerd. Zonder keuring is meestal geen verzekering mogelijk. Het enige wat je als alimentatie gerechtigde dan nog wel kan doen, is ervoor zorgen dat je een zo hoog mogelijk alimentatie bedrag laat afspreken. Daarnaast moet ook je aandeel in het te verdelen vermogen hoog genoeg worden worden afgesproken, zodat je financiële klappen kan opvangen.

Gesprek laden