shutterstock_530893015.jpg

Amsterdam hoeft niet te kappen met kappen

Beeld: Rsooll/Shutterstock

De Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen (Natuurbelang) heeft slecht nieuws gekregen. De voorzieningsrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft het verzoek van de stichting om voorlopige voorzieningen te treffen in verband met de kap van bomen in de Amsterdamse Waterleidingduinen namelijk afgewezen. Dit meldt de Rechtspraak.


Er zijn problemen met betrekking tot stikstof. Er is een hoge stikstofdepositie bij de omgeving rondom de Waterleidingduinen. Daarom treft Waternet hier maatregelen voor. Met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) worden super veel bomen gekapt. Hier was Natuurbelang het natuurlijk niet mee eens. De stichting probeerde het eerst op te lossen via de provincie Noord-Holland. Ze doelde hierbij op de Wet natuurbescherming (Wnb). Echter ging de provincie hier niet in mee. Zij vond de bomenkap namelijk niet in strijd met de wet.


Geloof er niks van


Natuurbelang liet het hier niet bij zitten en ging met de zaak naar de voorzieningsrechter. Hier kreeg de stichting dus ongelijk. De voorzieningsrechter heeft het verzoek voorlopig afgewezen omdat het belang bij het doorgaan van de geplande bomenkap zwaarder weegt dan de belangen waar Natuurbelang voor opkomt. Als het kappen van de bomen pas later zou gebeuren, dan zou dit de uitvoer van de maatregelen in het Programma Aanpak Stikstof (PAS) erg  lastig maken. Daarbij worden er geen 100 bomen gekapt op een paar vierkante meter. De bomen die gekapt gaan worden staan verspreid over een groot gebied. Hierdoor is er straks dus niet een gebied waar op eens geen boom meer staat. Er kan nog tegen de uitspraak in hoger beroep worden gegaan bij de rechtbank. Snap jij Natuurbelang?
 

Gesprek laden