shutterstock_561677989.jpg

DUO mocht inbreken bij reisgegevens studenten

Beeld: Elnur/Shutterstock

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) mocht reisgegevens van studenten opvragen. Hiermee controleerde DUO of studenten wel terecht een uitwonendenbeurs ontvingen. Er ontstond ophef hierdoor, want DUO zou inbreuk maken op de privacy van de studenten. De Centrale Raad van Beroep heeft bepaald dat deze inbreuk is toegestaan. Dit meldt de Rechtspraak.


Studenten ontvingen een uitwonendenbeurs, terwijl ze gewoon nog op het adres van hun ouders woonden. Een eis van de uitwonendenbeurs is juist dat de student op een ander adres woont dan dat van zijn ouders. De studenten hadden zich op een ander adres ingeschreven, maar hier verbleven ze waarschijnlijk niet. DUO controleerde dit door de reisgegevens van de studenten eens goed onder de loep te nemen. Hieruit bleek dat de studenten nauwelijks of niet reisden binnen het adres waar ze stonden ingeschreven. 


Privacy?


De persoonlijke reisgegevens vallen volgens de Centrale Raad van Beroep onder privacybescherming. Alleen het opvragen van de gegevens door de toezichthouders wordt onder voorwaarden mogelijk gemaakt. Het doel om de studenten te controleren op fraudebestrijding is niet ernstig genoeg om het ontoelaatbaar te maken. DUO heeft uiteindelijk weinig gehad aan de uitspraak. De reisgegevens alleen zijn niet genoeg om de studenten van fraude te beschuldigen. De studenten mogen de gegeven studiefinanciering dus lekker houden. Ben jij het eens met de uitspraak?
 

Gesprek laden