shutterstock_646456282.jpg

Geen straf voor strafbare coffeeshop Checkpoint

Beeld: Michaelmoloney/Shutterstock

Strafbaar zijn, maar niet gestraft worden. Dat kan in Nederland. Zo ook in Terneuzen, waar coffeeshop Checkpoint schuldig is bevonden aan de handel van softdrugs en deelname aan een criminele organisatie. Toen er in 2007 en 2008 invallen werden gedaan bij de coffeeshop, werd een enorme hoeveelheid cannabis gevonden. Volgens het hof is dit strafbaar, maar niet te vermijden voor een goed draaiende coffeeshop. De coffeeshop is gesloten, maar de bazen komen er zonder straf vanaf. Dit meldt de Rechtspraak

 

De succesvolle coffeeshop werd al een lange tijd gedoogd door de gemeente. Het OM wist hiervan. Vanaf 2010 werd de shop veroordeeld. Deze veroordelingen werden tot twee maal toe vernietigd door het gerechtshof in Den Haag in 2012 en het gerechtshof in Amsterdam in 2014. Het OM zou volgens de Hoge Raad niet ontvankelijk zijn voor de strafvervolging. Hier hielden de tripjes naar de rechtbank niet op. De Hoge Raad verklaarde in 2016 dat het OM alleen in uitzonderlijke gevallen niet-ontvankelijk kan worden verklaard. Dit is bijvoorbeeld wanneer het OM het vertrouwen wekt dat van vervolging wordt afgezien. Volgens de Hoge Raad was dat helemaal niet het geval bij de coffeeshop. Uiteindelijk kwam de zaak terecht bij het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch. 

Meerdere shops niet strafbaar?
 

Deze uitspraak is natuur niet alleen belangrijk voor coffeeshop Checkpoint die al een paar jaar verdwenen is, maar ook voor andere shops. Er werd in deze zaak geoordeeld over de verkoop van softdrugs vanuit een coffeeshop en deelname aan criminele drugsorganisaties. Daarbij werd gekeken of een straf moest worden gegeven voor deze bewezen feiten. Dat is in dit geval dus niet gedaan. Vind jij dat de coffeeshop gestraft moet worden?
 

Gesprek laden