shutterstock_352684379.jpg

WW-uitkering geweigerd, verlaagd of gestopt?

bart

Beeld: Shutterstock 

Ook het UWV maakt helaas fouten. Hoewel veel geautomatiseerd is, blijven veel beoordelingen mensenwerk. Fouten komen regelmatig voor. Hierdoor worden soms onterecht uitkeringen geweigerd, onterecht verlaagd, of zelfs stopgezet. Hoe maak je bezwaar tegen een WW uitkering beslissing? Wat kan je daaraan doen. 

 

Tegen een besluit van het UWV, kan je eenvoudig bezwaar maken via de site van het UWV. Er staat daar uitleg gegeven en een formulier kan worden ingevuld. Hiervoor is wel een DigiID nodig. Ook moeten alle andere gegevens voorhanden zijn, om goed het standpunt te kunnen onderbouwen.

WW-uitkering geweigerd 
 

In principe wordt een uitkering niet gegeven, als niet is voldaan aan de zogenaamde 26 weken norm. Voorwaarde is dat gedurende de laatste 36 weken tenminste 26 betaald werk is gedaan. Een andere hoofdreden voor weigering is “eigen schuld”. Dit laatste houdt in, dat als je door eigen toedoen werkeloos bent geworden, dan krijg je niets. Dit is de situatie waarin je ontslag hebt gekregen ten gevolge van bijvoorbeeld diefstal, roekeloos rijden, of werkweigering.

Verlaging of stopzetten van WW-uitkering


Als na ontslag weer werk wordt gevonden, dan zal de uitkering worden verminderd of zelfs worden stopgezet. Zaken kunnen echter verkeerd lopen, als de uitkering geheel wordt stopgezet, terwijl het maar een baan is met kleine verdiensten of korte looptijd. 

Beroepschrift na bezwaarschrift

 

Als het bezwaarschrift van het UWV wordt afgewezen, is het raadzaam te controleren in hoeverre een beroepschrift daartegen mogelijk is. Een beroepschrift moet naar een andere instantie dan het UWV worden verstuurd. Dit moet dan worden ingediend bij de rechtbank. Gelet op alle termijnen en formaliteiten, is het ten zeerste aan te raden een jurist te benaderen die je kan helpen. In beroep gaan is niet gratis. Er moeten griffierechten worden betaald. Juristen werken echter vaak pro-deo, dat wil zeggen, dat alleen een kleine eigen bijdrage verschuldigd is, zonder dat een uurtarief doorloopt.

Gesprek laden